UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu dừng mở rộng diện tích trồng chuối

18:58, 07/12/2015
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổng diện tích trồng chuối toàn tỉnh gần 2.000 ha, tập trung ở các huyện: Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Văn Giang, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. 
 
Do diện tích trồng chuối phát triển tự phát tràn lan, thị trường không ổn định, giá chuối trên thị trường giảm mạnh trong năm 2015, thu nhập của người trồng chuối giảm, thậm chí thua lỗ, hiệu quả sản xuất không cao. 
 
UBND tỉnh có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo dừng ngay việc trồng mới hoặc mở rộng diện tích trồng chuối các loại; kiểm tra, rà soát lại diện tích trồng chuối và có biện pháp dừng mở rộng diện tích trồng chuối, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 31.12.2015; tổ chức thông tin và tuyên truyền sâu rộng tới các hộ nông dân về tình hình thị trường, diện tích trồng chuối hiện nay và để nông dân biết, tự điều chỉnh; hướng dẫn nông dân gieo, trồng các cây có giá trị kinh tế cao, áp dụng các công thức luân canh và các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao để người dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi và mô hình sản xuất phù hợp.
 
PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)