Văn Lâm được Chính phủ tặng cờ dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới

18:46, 13/12/2015
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay  huyện Văn Lâm đã đạt bình quân 15,8 tiêu chí/xã. Trong đó, có 4 xã là Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc và Lạc Đạo đã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Huyện phấn đấu đến hết năm 2015 có thêm 2 xã là Lạc Hồng và Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Với kết quả đã đạt được, tại hội nghị toàn quốc tổng kết nông thôn mới do Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tổ chức tại Hà Nội vừa qua, huyện Văn Lâm đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Văn Lâm là 1 trong 41 tập thể cấp huyện dẫn đầu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015 được Chính phủ tặng cờ thi đua trong đợt này.  
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)