Hưng Yên: Khó quản lý hoạt động hành nghề xây dựng

19:38, 26/10/2016
Hiện nay, toàn tỉnh đã cấp trên 1.000 chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chủ yếu là các chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn, cán bộ chủ trì thực hiện công việc tư vấn có đủ điều kiện, năng lực để đáp ứng yêu cầu đặt ra, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế và chất lượng công trình xây dựng. 
Thi công xây dựng tại dự án khu nhà ở Phú Hưng (Mỹ Hào)
Thi công xây dựng tại dự án khu nhà ở xã hội Phúc Hưng II (Mỹ Hào)
Tuy nhiên, trong các quy định về hoạt động xây dựng, quy định về cấp chứng chỉ hành nghề vẫn còn bất cập. Cụ thể, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.2.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24.6.2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, yêu cầu phải có kinh nghiệm tham gia thiết kế (hoặc giám sát) 5 công trình hoàn thành, nhưng lại không quy định rõ về quy mô công trình. Vì thế, có tình trạng trong một số hồ sơ xin cấp chứng chỉ, người xin cấp tuy đủ số lượng 5 công trình nhưng chỉ là công trình quy mô nhỏ như hàng rào, nhà trực, nhà dân…, đối chiếu với quy định vẫn đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề nhưng chất lượng sẽ không cao. Trong khi đó, nhiều cá nhân đã tham gia thiết kế các công trình có quy mô lớn là trung tâm thương mại, chung cư cao tầng… lại không đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ hành nghề do không đủ số lượng công trình và số năm kinh nghiệm. 
 
Công tác cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thời gian qua còn nặng tính hình thức, chưa có cơ chế sát hạch, kiểm tra để bảo đảm người được cấp chứng chỉ có năng lực phù hợp với lĩnh vực được cấp chứng chỉ hành nghề. Hệ thống đăng tải thông tin về tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng mặc dù đã từng bước được quan tâm xây dựng nhưng chưa thu hút được các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan tham gia và hoạt động chưa hiệu quả…
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 300 đơn vị hành nghề xây dựng. Việc chấp hành quy chế đăng ký và hành nghề xây dựng của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đúng với quy định. Các lỗi vi phạm mà doanh nghiệp thường mắc phải là: Không lập báo cáo theo quy định; không báo cáo về thay đổi nhân sự; việc thực hiện thủ tục trình tự đầu tư và xây dựng chưa tốt, nhất là công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình. 
 
Vấn đề nâng cao năng lực của các cá nhân, doanh nghiệp hành nghề xây dựng là một yêu cầu cần thiết. Theo Luật Xây dựng năm 2014, thời gian tới, công tác “hậu kiểm” cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ được siết chặt với quy định: Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1; Sở Xây dựng, tổ chức xã hội nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng các hạng còn lại. Đây sẽ là khâu quan trọng giúp quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng đội ngũ tham gia hoạt động tư vấn xây dựng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, đồng thời góp phần bảo đảm chất lượng tư vấn, chất lượng công trình xây dựng cũng như hiệu quả đầu tư.
 
Bên cạnh đó, ngày 30.6.2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2016. Thông tư đã hướng dẫn rõ các quy định về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề. Thông tư số 17/2016/TT-BXD giúp các cơ quan Nhà nước quản lý và giám sát chặt chẽ hơn về năng lực thực sự của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Thông qua công tác sát hạch sẽ khắc phục tình trạng xét tiêu chuẩn cấp chứng chỉ thuần túy dựa trên hồ sơ pháp lý do cá nhân, tổ chức tự cung cấp. Mặt khác, mã số chứng chỉ hành nghề cũng như năng lực hoạt động hành nghề của cá nhân, tổ chức sẽ được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của sở và Bộ Xây dựng sẽ góp phần giúp các chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu tin cậy, đủ năng lực trong công tác đấu thầu, chọn thầu, góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng.
 
Phạm Đăng
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)