Hưng Yên phấn đấu hoàn thành cày ải trước ngày 31.12

19:10, 26/10/2016
Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến ngày 25.10, toàn tỉnh gieo trồng được hơn 10,5 nghìn ha cây vụ đông, đạt 86% kế hoạch. 
 
Để sản xuất vụ đông năm 2016 – 2017 và vụ xuân năm 2017 đạt kết quả tốt, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động nông dân tiếp tục mở rộng gieo trồng nhóm cây ưa lạnh như: Khoai tây, su hào, các loại cải bảo đảm đạt và vượt kế hoạch, đồng thời trồng gối vụ trên diện tích cây vụ đông mới thu hoạch để tăng hiệu quả sử dụng đất; tập trung chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây vụ đông đã trồng; thu hoạch các cây trồng đã đến kỳ thu hoạch để giảm thất thoát, bảo đảm hiệu quả kinh tế. 
 
Cùng với đó, các địa phương đôn đốc nông dân chủ động tiêu, thoát nước trên ruộng để cày ải, phấn đấu hoàn thành cày ải xong trước ngày 31.12.2016; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm thủy lợi nội đồng đúng tiến độ, kế hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt…
 
Đức Toản
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)