Nhân dân Hưng Yên đóng góp gần 614 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

20:10, 25/10/2016
Theo tổng hợp của các huyện, thành phố, đến cuối tháng 10.2016, nhân dân toàn tỉnh đã đóng góp gần 614 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Các huyện đã huy động được nhiều nguồn lực từ nhân dân như: Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ…
 
Nguồn kinh phí huy động được từ nhân dân được sử dụng chủ yếu để xây dựng đường giao thông thôn, xóm, đường ra đồng, các công trình văn hóa, tín ngưỡng, thể dục – thể thao… 
 
Bên cạnh đó, nhân dân trong tỉnh còn hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như: Đóng góp ngày công lao động để làm đường, làm thủy lợi; hiến đất, hiến công trình trên đất ở để mở rộng đường thôn, xóm; giữ vệ sinh môi trường.
 
Vi Ngoan
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)