Phát triển thương hiệu 8 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Hưng Yên

19:42, 26/10/2016
Đó là một trong các nội dung chính của Dự án “Tuyên truyền phát triển thương hiệu và kết nối cung cầu các sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Hưng Yên” được triển khai từ tháng 3 năm 2016. 
 
Dự án do Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Hưng Yên quản lý và thực hiện trong 2 năm 2016 – 2017. Các sản phẩm thuộc dự án bao gồm: Nhãn lồng Hưng Yên, Tương Bần, Vải lai chín sớm Phù Cừ, Quất cảnh Văn Giang, Gà Đông Tảo, Chuối tiêu hồng, Mật ong hoa nhãn, Chạm bạc Huệ Lai. 
 
Dự án được triển khai nhằm giúp các đơn vị sở hữu các nhãn hiệu giải quyết khó khăn trong việc quản lý nhãn hiệu, phát triển chất lượng sản phẩm tiếp cận thị trường trong và ngoài nước. 
 
Trong khuôn khổ dự án, các chuyên gia về thương mại điện tử được mời tham gia tư vấn trong nhiều sự kiện tuyên truyền phát triển thương hiệu cho các sản phẩm. Thông qua thương mại điện tử, các đơn vị quản lý sẽ quy hoạch được tốt hơn các nhãn hiệu đã được bảo hộ và đồng thời khai thác được tối đa các kênh tuyên truyền cho toàn bộ sản phẩm này trong thời gian ngắn nhất. 
 
Dự án gồm các mục tiêu cụ thể: Nâng cao sự nhận biết cho người dân về những sản phẩm đã gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ của Hưng Yên về kiểu dáng, chất lượng đặc thù sản phẩm; nâng cao nhận thức của người sản xuất về lợi ích khi khai thác hiệu quả nhãn hiệu đã được bảo hộ - khơi dậy niềm tự hào khi sản phẩm được gắn tem nhãn được bảo hộ; nâng cao vai trò và kỹ năng của đội ngũ quản lý tại địa phương trong hoạt động quản lý chất lượng thông qua thực hiện chặt chẽ qui chế sử dụng hệ thống tem nhãn của sản phẩm được bảo hộ; tư vấn các kênh bán hàng trực tiếp, thương mại điện tử, cách thức tiếp cận thị trường cho các đơn vị chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo hộ và các hộ sản xuất thành viên – qua đó tăng doanh thu – mở rộng thị trường; kết nối người sản xuất với doanh nghiệp cùng với hoạt động quản lý tích cực của các đơn vị quản lý địa phương.
Thông qua dự án, các chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ được hỗ trợ đào tạo về thương mại điện tử, sản phẩm của mỗi địa phương sẽ được cập nhật và quảng bá trên cổng thương mại điện tử www.dacsanHungyen.org. 
 
PV

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)