Trên 12 nghìn m2 đất dôi dư ở thành phố Hưng Yên đã được xử lý

18:37, 17/11/2016
Theo báo cáo của UBND thành phố Hưng Yên, đến đầu tháng 11, toàn thành phố đã hoàn thành xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 12 nghìn m 2 đất dôi dư cho các hộ gia đình, cá nhân. 
 
Tổng số tiền xử lý đất dôi dư thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 13,6 tỷ đồng. 
 
Bên cạnh những địa phương tích cực rà soát, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ xử lý đất dôi dư vẫn còn những địa phương chưa tích cực, còn nhiều vướng mắc khiến tiến độ và kết quả xử lý đất dôi dư đạt thấp như: Hồng Nam, Liên Phương, Hùng Cường, Phú Cường, Hoàng Hanh... 
 
Mai Nhung
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)