Bứt phá số thu ngân sách nhà nước

19:38, 06/12/2016
Chặng đường 20 năm không phải là dài, nhưng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh kể từ khi tái lập đến nay có những bước tiến nhanh và vững chắc. Trong các chỉ số phát triển KT -XH, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của tỉnh có sự bứt phá đầy ấn tượng, khẳng định hướng phát triển kinh tế đúng đắn, phù hợp với thời kỳ đổi mới và xu hướng hội nhập quốc tế. So với thời kỳ mới tái lập tỉnh, số thu ngân sách tăng hơn 100 lần, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa OPEC (Văn Lâm)
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa OPEC (Văn Lâm)
Thời điểm tái lập, nền kinh tế tỉnh ta có điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật kém phát triển. Cuối tháng 12.1996, trước khi tái lập tỉnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 80 tỷ đồng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kết quả thu ngân sách của tỉnh năm sau cao hơn năm trước, tạo đà cho phát triển KT - XH. Năm 2016, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 104% dự toán. 
 
Trong thời gian 20 năm tái lập tỉnh cho thấy, việc điều hành ngân sách của tỉnh được thực hiện sâu sát và quyết liệt, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng năm. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của mỗi năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và  triển khai các biện pháp để tổ chức thu, động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Ngành Thuế, Hải quan đã triển khai sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách, nhất là với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện  các giải pháp về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thuế trong thực thi công vụ.
 
Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của các ngành trong khối tài chính được quan tâm. Ngành Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ các chương trình cải cách, hiện đại hóa đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt, đặc biệt là các quy định, hướng dẫn liên quan nhằm giảm số giờ kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng hiện đại hóa trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi nhất, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời. Chi cục Hải quan Hưng Yên đưa vào áp dụng thành công hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia, đây được coi là một trong những giải pháp thu hút đông đảo các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên. Ngành Thuế đã đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế như: Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nộp thuế điện tử. Bước cải tiến quan trọng này vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình kê khai, tính thuế, đồng thời giúp người nộp thuế tiết kiệm được thời gian và chi phí, cơ quan Thuế giảm nguồn lực và tiết kiệm chi phí quản lý hành chính. Đến nay tỉnh ta đã có trên 98% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký và nộp thuế điện tử. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần quan trọng để người nộp thuế thực hiện tốt hơn nghĩa vụ thuế.
Sản xuất tại Công ty TNHH Toyota Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long II)
Sản xuất tại Công ty TNHH Toyota Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long II)
Cùng với sự tăng trưởng về quy mô, cơ cấu thu ngân sách cũng được cải thiện theo hướng bền vững hơn. Tỷ trọng số thu NSNN từ các sắc thuế gắn trực tiếp với sản xuất, kinh doanh, thu nội địa trong tổng thu ngân sách ngày càng tăng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát nguồn thu trên địa bàn tới từng đối tượng, khoản thu, sắc thuế. Nhiều đơn vị phân bổ dự toán thu đến từng cán bộ, đội thuế để chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu nộp phù hợp, tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng trên địa bàn. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tuyên dương những người nộp thuế tiêu biểu; tạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của tỉnh, của Trung ương về thuế... giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng thuế nộp ngân sách… Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được Cục Thuế thực hiện đầy đủ, thời gian làm thủ tục rút ngắn so với quy định đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Do đó, trong 20 năm qua, số thu NSNN do Cục Thuế tỉnh quản lý trên địa bàn ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, điển hình như: năm 1997 số thu đạt 91 tỷ đồng, năm 2010 số thu đạt 1.850 tỷ đồng, năm 2015 thực hiện 5.345 tỷ đồng, năm 2016 ước đạt 6.300 tỷ đồng. 
 
Đối với thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu, Chi cục Hải quan Hưng Yên triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách, kiểm tra trị giá hàng nhập khẩu, đôn đốc các khoản phải thu đối với hàng hóa nhập khẩu, xử lý nợ thuế theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng... Số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu năm 1998 đạt 55,1 tỷ đồng, năm 2005 đạt 606,7 tỷ đồng, năm 2015 đạt trên 2.500 tỷ đồng, năm 2016 ước đạt 2.700 tỷ đồng. Qua đó cho thấy sự nỗ lực của Chi cục Hải quan Hưng Yên trong việc thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên, đóng góp tích cực cho NSNN.
 
Với sự nỗ lực cao của các ngành chức năng, công tác thu NSNN đạt cao, góp phần phát triển KT - XH. Năm 2015, tổng thu NSNN đạt trên 7.859 tỷ đồng. Năm 2016, nhiệm vụ thu NSNN được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 8.594 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 6.032 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.550 tỷ đồng; thu từ xổ số kiến thiết 12 tỷ đồng. Ước đến hết năm 2016, tổng thu ngân sách đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 104% dự toán. 
 
Thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, từ đó tác động tích cực đến công tác điều hành ngân sách của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu NSNN có ý nghĩa rất lớn, tạo đà cho thời kỳ ổn định ngân sách những năm tiếp theo. Đồng thời đây là nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Minh Nghĩa
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)