Hưng Yên: Thẩm định 2 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

19:33, 06/12/2016
Ngày 6.12, Đoàn thẩm định Kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã tiến hành thẩm định tại các xã: Liên Nghĩa, Nghĩa Trụ (Văn Giang). Đây là các xã đã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2016, hiện đã đạt và cơ bản đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới.
Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Nghĩa Trụ (Văn Giang)
Đoàn kiểm tra làm việc tại xã Nghĩa Trụ (Văn Giang)
Tại các xã đến thẩm định, đoàn thẩm định đã tiến hành đánh giá hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và các văn bản, thông tin liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thẩm định thực địa kết quả 19 tiêu chí nông thôn mới tại mỗi xã.
 
Theo kế hoạch, trong đợt này đoàn sẽ tiếp tục tiến hành thẩm định tại các xã: Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Tân Phúc (Ân Thi); Liêu Xá, Ngọc Long (Yên Mỹ). Sau quá trình thẩm định, đoàn sẽ trình hồ sơ, đánh giá kết quả thực tế tại các xã để trình UBND tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Vi Ngoan
 
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)