Sự phát triển vượt bậc của công nghiệp Hưng Yên sau 20 năm tái lập tỉnh

16:26, 06/12/2016
Khi mới tái lập tỉnh, số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh chỉ dừng lại ở vài trăm doanh nghiệp, chưa có khu công nghiệp tập trung, đến nay đã có trên 6 nghìn doanh nghiệp đăng ký, toàn tỉnh đã quy hoạch được 10 khu công nghiệp. Nhiều sản phẩm công nghiệp đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong nước và bước đầu tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế.
Khu công nghiệp Thăng Long II được đầu tư hạ tầng đồng bộ
Khu công nghiệp Thăng Long II được đầu tư hạ tầng đồng bộ
Theo đánh giá của ngành Công Thương, thời điểm tái lập tỉnh, giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) của toàn tỉnh đạt trên 355 tỷ đồng (giá cố định năm 1994), đến năm 2000 đạt hơn 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hơn 60,1%/năm. Giai đoạn 2011 - 2015, giá trị SXCN đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,09%/năm (giá so sánh năm 2010), năm 2015 đạt hơn 84,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,62 lần so với năm 2010. Năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 93 nghìn tỷ đồng. Số cơ sở sản xuất công nghiệp năm 1996 có hơn 11,2 nghìn cơ sở, đến năm 2015 có hơn 19,6 nghìn cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp đã tạo việc làm cho trên 184,2 nghìn lao động. Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu của tỉnh những năm qua có sự phát triển mạnh mẽ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã chủ động tìm kiếm thị trường, khai thác lợi thế để nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị hàng hoá xuất khẩu. Giai đoạn từ năm 1997 - 2000, kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 22%/năm, giai đoạn 2001 - 2010 tăng 30,98%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng 32,63%/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 1997 đạt 22,1 triệu USD, đến năm  2015 đạt hơn 2,5 tỷ USD.
 
Đạt được kết quả trên, vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế, tỉnh đã bố trí phân bổ các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tạo động lực cho phát triển công nghiệp. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được coi trọng đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Do vậy, trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015, bình quân mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 530 doanh nghiệp được thành lập, đến nay có trên 6.000 doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. 
 
Nhằm tạo điều kiện thu hút dự án đầu tư phát triển công nghiệp, tỉnh đã quy hoạch 10 khu công nghiệp (KCN), đến nay có 3 KCN đã đi vào hoạt động gồm các KCN: Phố Nối A, Dệt may Phố Nối, Thăng Long II. Tổng diện tích đất của các KCN được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ khoảng 910 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê là 626 ha. Năm 2015, doanh thu của các dự án đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh đạt 4 tỷ USD, giá trị nhập khẩu khoảng 1,5 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,6 tỷ USD, nộp ngân sách 1,6 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 9 năm nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh có 303 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 166 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 136 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 15,6 nghìn tỷ đồng và 2,8 tỷ USD. Đến nay có 248 dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 40 nghìn lao động.
 
Với những cơ chế, chính sách tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư dự án phát triển công nghiệp, các sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định thế mạnh ở thị trường trong nước và quốc tế. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị gia tăng cao, hàm lượng chất xám công nghệ lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài, bảo đảm năng lực sản xuất và môi trường bền vững, tạo ra mức tăng trưởng cao. Nhiều thương hiệu đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường trên thế giới như: Sản phẩm may mặc của Tổng công ty May Hưng Yên - Công ty cổ phần, Công ty TNHH Global Sourcenet, Công ty liên doanh May Kyung Việt, Công ty May Minh Anh. Sản phẩm điện tử, điện lạnh của Công ty TNHH 4P, Tập đoàn Hòa Phát. Thép hình, thép xây dựng với hai thương hiệu thép Hòa Phát và thép Việt Ý. Sản phẩm sản xuất từ da như túi, cặp, giầy xuất khẩu các loại của Công ty giầy Thuận Thành, Công ty TNHH Ngọc Tề, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA. Ngoài ra, sản phẩm mây tre đan đã từng bước khẳng định được uy tín, sức cạnh tranh cao, nhiều sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, các nước Châu Âu...
 
Trong quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2020 và các chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp đều xác định cơ khí là một trong những ngành công nghiệp quan trọng, nền tảng và chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Do vậy, tỉnh và các ngành có nhiều giải pháp triển khai thực hiện, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp cơ khí. Theo đánh giá của Sở Công Thương, giai đoạn 2011 - 2015, ngành cơ khí, luyện kim, gia công kim loại đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 8,7%/năm, giá trị sản xuất năm 2011 đạt trên 19,1 nghìn tỷ đồng và đến năm 2015 đạt trên 25,6 nghìn tỷ đồng. Nhóm ngành công nghiệp điện tử giai đoạn 2011 - 2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 13%/năm. Năm 2015 giá trị sản xuất ngành công nghiệp điện tử đạt trên 10 nghìn tỷ đồng. Cùng với sự tăng trưởng về giá trị sản xuất, hoạt động xuất khẩu của nhóm ngành công nghiệp điện tử từng bước được mở rộng thị trường, là ngành đứng thứ 2 có giá trị xuất khẩu lớn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2015, giá trị xuất khẩu đạt 230 triệu USD, dự kiến đến hết năm 2016 giá trị xuất khẩu của ngành hàng này đạt trên 270 triệu USD.  
 
Hiện thực hóa các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, ngành Công Thương đã xây dựng Chương trình hành động với mục tiêu trong giai đoạn 2016 - 2020: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 9,45%/năm, đến năm 2020 đạt trên 132,7 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 15,81%/năm, đến năm 2020 đạt 5 tỷ USD; đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 10 - 15 cụm công nghiệp… Để đạt mục tiêu trên, ngành Công Thương tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: Nâng cao chất lượng quy hoạch và hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Xây dựng cơ chế huy động nguồn lực, chế độ ưu đãi, khuyến khích đầu tư, cơ chế quản lý đầu tư phù hợp trong điều kiện mới. Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm, doanh nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, có khả năng cạnh tranh, tiềm năng phát triển để có cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của Trung ương nhằm tìm kiếm thông tin thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và quốc tế để trợ giúp doanh nghiệp trong tỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh và của các doanh nghiệp, sản phẩm. 
 
Đào Ban
 
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)