Xăng RON 92 chính thức tăng 304 đồng mỗi lít từ 19 giờ ngày 5/12

10:38, 06/12/2016

 

Cửa hàng trực thuộc Petrolimex chuẩn bị điều chỉnh giá xăng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Cửa hàng trực thuộc Petrolimex chuẩn bị điều chỉnh giá xăng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đầu mối thông báo về giá cơ sở, theo đó việc tăng giá các mặt hàng dầu sẽ từ 163-304 đồng mỗi lít, thời gian áp dụng từ 19 giờ ngày 5/12.
 
Cụ thể, sau khi yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với xăng RON 92 là 500 đồng/lít, Xăng E5 là 450 đồng/lít, Dầu diesel là 250 đồng/lít, Dầu hỏa là 360 đồng/lít và Dầu mazút là 400 đồng/kg, giá các mặt hàng xăng dầu sẽ thay đổi như sau:
 
Xăng RON 92 tăng 304 đồng/lít, Xăng E5 tăng 301 đồng/lít, Dầu diesel 0,05S tăng 163 đồng/lít, Dầu hỏa tăng 244 đồng/lít và Dầu mazút 3,5S tăng 275 đồng/kg.
 
Như vậy, sau khi thay đổi, mặt hàng xăng RON 92 sẽ có mức trần là 16.675 đồng/lít, Xăng E5 cao nhất 16.522 đồng/lít, Dầu diesel 0,05S có mức trần 12.672 đồng/lít, Dầu hỏa cao nhất là 11.209 đồng/lít và Dầu mazút 3,5S có mức trần là 9.962 đồng/kg. 
 
Lần gần đây nhất (ngày 19/11), sau khi yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mặt hàng xăng RON 92 giảm 521 đồng/lít; xăng E5 giảm 355 đồng/lít, dầu diesel 0,05S giảm 514 đồng/lít; dầu hỏa giảm 578 đồng/lít; dầu mazút 3,5S giảm 373 đồng/kg./.
 
http://www.vietnamplus.vn/xang-ron-92-chinh-thuc-tang-304-dong-moi-lit-tu-19-gio-ngay-512/419218.vnp
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)