Bàn giải pháp cứu sông Cầu Lường bị ô nhiễm

Ngày 3.5, tại UBND huyện Mỹ Hào, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi làm việc để đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và bàn các giải pháp phối hợp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước sông Cầu Lường.
 
Sông Cầu Lường có chiều dài 12km, điểm đầu tiếp nhận nước từ sông Bần Vũ Xá thuộc địa bàn xã Minh Hải (Văn Lâm) và điểm cuối là điểm đổ vào sông Bắc Hưng Hải tại cống Ngái, xã Ngọc Lâm (Mỹ Hào). 
Sông Cầu Lường có chức năng tưới, tiêu cho gần 2 nghìn ha đất nông nghiệp thuộc các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào. 
 
Đồng thời sông Cầu Lường cũng là nơi tiếp nhận nước thải của các khu dân cư và trên 20 doanh nghiệp nằm dọc 2 bên bờ sông. 
 
Tổng lượng nước thải từ các khu dân cư trực tiếp ra sông Cầu Lường ước khoảng 250 m3/ngày đêm; nước thải từ các doanh nghiệp nằm dọc 2 bên bờ sông xả vào sông Cầu Lường ước khoảng 700 – 1000 m3/ngày đêm. Đây chính là nguyên nhân chủ yêu gây ô nhiễm nguồn nước sông. 
 
Theo các kết quả phân tích mẫu nước mặt trên sông Cầu Lường được thực hiện từ năm 2012 đến nay cho thấy nhiều mẫu nước có các chỉ tiêu vượt quy chuẩn cho phép như: DO, BOD5, COD, PO43-, Coliform… 
 
Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã nêu lên những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc phối hợp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nguồn nước sông Cầu Lường, đặc biệt trong việc kiểm soát chất lượng các nguồn thải. 
 
Các đại biểu đã đề xuất các giải pháp như: Tăng cường thẩm định việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; không tiếp nhận các dự án phát sinh nhiều nước thải, dự án nhạy cảm về môi trường; không cho thuê nhà xưởng để hoạt động tái chế phế liệu hoặc các loại hình sản xuất phát sinh nhiều nước thải; thực hiện quan trắc môi trường định kỳ nước sông Cầu Lường; lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục nước thải sau xử lý của các doanh nghiệp phát sinh nhiều nước thải; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xả nước thải không đạt quy chuẩn, xả trộm nước thải ra môi trường của các doanh nghiệp trong lưu vực sông; tiến hành nạo vét và đề xuất phương án kè hai bên bờ sông Cầu Lường; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt…
 
Mai Nhung
 
 
;