Cấp phát 3 nghìn lít thuốc khử trùng môi trường nuôi thả thủy sản

Để phòng ngừa dịch bệnh trên thủy sản, vừa qua, Chi cục Thú y đã tiến hành cấp phát 3 nghìn lít thuốc khử trùng (tương đương 3 tấn) để khử trùng môi trường nuôi thả thủy sản cho các địa phương trong tỉnh. Lượng thuốc khử trùng được ưu tiên sử dụng cho 5 huyện có nhiều diện tích nuôi thả thủy sản hàng hóa gồm: Yên Mỹ, Khoái Châu, Tiên Lữ, Phù Cừ, Kim Động. 
 
Theo đó, các hộ nuôi thả thủy sản có diện tích mặt nước trong diện được khử trùng sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc từ nguồn ngân sách của tỉnh, được hỗ trợ và hướng dẫn sử dụng thuốc khử trùng phù hợp cho diện tích nuôi thủy sản.
 
Đây là năm đầu tỉnh thực hiện hỗ trợ người dân trong sử dụng thuốc khử trùng đặc hiệu để khử trùng môi trường nuôi thả thủy sản nhằm giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên thủy sản.
 
Vi Ngoan
 
;