HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản

* Ngày 19.5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng đến hết năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự buổi giám sát có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toàn cảnh buổi giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Toàn cảnh buổi giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua, sở đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Đầu tư công, các nghị định và văn bản pháp lý liên quan đến các cơ quan, đơn vị; thực hiện việc lập, thẩm định phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công và tổ chức xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm bảo đảm theo quy định. 
 
Giai đoạn 2011 – 2016, công tác thẩm định dự án, quản lý đấu thầu, quản lý, bố trí vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư được thực hiện theo đúng quy định.
 
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại số liệu nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh, trong đó làm rõ từng giai đoạn: Từ ngày 31.12.2014 trở về trước và từ năm 2015 đến ngày 31.12.2016; làm rõ hai vấn đề quản lý sử dụng nguồn vốn và nợ đọng XDCB theo từng giai đoạn; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp tạo nguồn vốn trả nợ đọng XDCB… Bên cạnh đó, sở cần sớm tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện đầu tư XDCB theo quy định mới; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 
 
* Ngày 18.5, Tổ giám sát số 3 do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Sở Tài chính.
Toàn cảnh buổi giám sát
Toàn cảnh buổi giám sát
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số công trình, dự án được quyết toán trong giai đoạn 2011 - 2016 là 396 dự án, tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 9,4 nghìn tỷ đồng, với giá trị đề nghị quyết toán là gần 3,5 nghìn tỷ đồng. 
 
Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác quyết toán như: Kiểm tra, xử phạt nghiêm các đơn vị vi phạm thời gian quyết toán dự án hoàn thành; không bố trí vốn cho những dự án chậm quyết toán... 
 
Tuy nhiên, một số dự án, công trình kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến lưu giữ hồ sơ, theo dõi và đôn đốc quyết toán. Một số dự án, công trình đã được thanh toán gần đủ giá trị hoàn thành nên đơn vị nhà thầu thiếu tích cực phối hợp làm chậm quyết toán theo quy định.
 
Trong thời gian tới, Sở Tài chính đề ra một số giải pháp tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành. Trong đó đề nghị các ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quyết toán; kiên quyết xử lý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm về quyết toán; không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có dự án chậm báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm đấu thầu dự án mới.
 
Đoàn giám sát đã tập trung làm rõ nhiều vấn đề trong sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến nay; đánh giá các công trình, dự án hiệu quả và kém hiệu quả, bàn các giải pháp trong xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới.
 
PV
 
;