HĐND tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng XDCB

Trong 2 ngày 4 – 5.5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng đến hết năm 2016 đã tiến hành giám sát tại 3 huyện, thành phố.
Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Mễ Sở (Văn Giang)
Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Mễ Sở (Văn Giang)
* Trong hai ngày 4 và 5.5, tổ giám sát số 1 do ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát làm Tổ trưởng đã tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng XDCB nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng tại huyện Văn Giang và hai xã Mễ Sở, Tân Tiến trên địa bàn huyện. Cùng dự có ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 
Đến hết năm 2016, UBND huyện Văn Giang đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương, các chủ đầu tư trên địa bàn tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định trong đầu tư XDCB; nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản được phân bổ đúng mục đích, tập trung, thực hiện theo đúng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; ưu tiên bố trí vốn để trả nợ khối lượng XDCB các công trình hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, hạn chế tối đa các dự án khởi công mới, không có khả năng hoàn thành.  
 
UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung khai thác nguồn thu, trình tỉnh phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, xử lý đất dôi dư, xen kẹt, thu nộp ngân sách Nhà nước, tạo nguồn thu ngân sách xã để tập trung thanh toán xử lý nợ đọng XDCB các công trình nói chung và các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
 
Đến ngày 31.12.2016, tổng số công trình nợ đọng do UBND huyện làm chủ đầu tư là 15 công trình, với tổng số vốn nợ đọng là 7,2 tỷ đồng, trong đó có 14 công trình nợ đọng thuộc xây dựng nông thôn mới. Số công trình nợ đọng do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư là 49 công trình, với tổng số vốn nợ đọng là trên 28,6 tỷ đồng, trong đó có 43 công trình thuộc nợ đọng xây dựng nông thôn mới.
 
Trong giai đoạn 2011-2016, tất cả các dự án do UBND, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư đều đã được thanh tra nhà nước tỉnh, Thanh tra Sở Xây dựng, Kiểm toán nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm tra và kết luận. UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kết luận thanh tra, kiểm toán. 
 
Phát biểu tại các buổi làm việc giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc yêu cầu UBND huyện và các xã khắc phục những hạn chế trong đầu tư công cũng như trong công tác xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện các giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tăng cường công tác quản lý nhà nước về vốn đầu tư công.
 
* Ngày 5.5, tổ giám sát số 3 do ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã có buổi giám sát tại thành phố Hưng Yên.
Toàn cảnh buổi giám sát tại thành phố Hưng Yên
Toàn cảnh buổi giám sát tại thành phố Hưng Yên
Tại buổi giám sát, thành phố Hưng Yên đã báo cáo với Tổ giám sát về việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng đến hết năm 2016. 
 
Tổng số dự án còn nợ đọng XDCB trên địa bàn thành phố đến hết năm 2016 là 366 dự án với tổng nợ đọng hơn 201 tỷ đồng. 
 
Nguyên nhân nợ đọng là do nguồn vốn của thành phố còn hạn chế, thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất còn khó khăn, trong khi cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố cần đầu tư xây dựng, nâng cấp. 
 
Trong thời gian tới, thành phố sẽ thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng Luật Đầu tư công, tiến tới thanh toán hết nợ đọng. Năm 2017, thành phố bố trí kế hoạch vốn hơn 93,8 tỷ đồng để xử lý nợ đọng. 
 
Trước đó, ngày 4.5, Tổ giám sát đã có buổi làm việc với 2 xã của thành phố gồm: Phú Cường, Quảng Châu, nắm bắt tình hình thực tế sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tại các xã.
 
Phát biểu tại các điểm giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quốc Toản đề nghị thành phố Hưng Yên và các địa phương của thành phố cần tăng cường quản lý vốn đầu tư công, ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh của nhân dân như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế…  bảo đảm chất lượng và tiến độ của từng công trình. Cần quan tâm giải quyết, chủ động tạo nguồn vốn thông qua xử lý đất dôi dư, đấu giá quyền sử dụng đất, kiên quyết không để phát sinh nợ đọng mới.
 
* Trong 2 ngày 4 và 5.5, tổ số 2 đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm tổ trưởng tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) nói chung và trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nói riêng đến hết năm 2016 tại huyện Kim Động. Tham dự có bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Kim Động
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Kim Động
Theo báo cáo của UBND huyện Kim Động, đến ngày 31.12.2016 toàn huyện có 113 dự án còn nợ đọng XDCB với tổng số tiền là 82,747 tỷ đồng. Trong đó, 108 dự án nghiệm thu hoàn thành, 5 dự án đang thi công.
 
Huyện có 16 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tính đến ngày 31.12.2016, toàn huyện có 102 dự án thuộc 15 xã còn nợ đọng XDCB với tổng số tiền là 51,448 tỷ đồng. Trong đó, 25 dự án do huyện làm chủ đầu tư, 77 dự án do xã làm chủ đầu tư.
 
Nguyên nhân dẫn đến nợ đọng  XDCB nói chung và trong xây dựng NTM nói riêng, theo huyện Kim Động là do Trung ương thay đổi nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn nên một số công trình đã thực hiện xong nhưng không có vốn để trả nợ. Một số xã dựa vào nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất nhưng hiện nay vẫn chưa tổ chức đấu giá được. Một số xã huy động các nguồn lực còn hạn chế, trong khi tập trung nhiều vào XDCB; một số xã chưa thực hiện nghiêm việc cân đối nguồn vốn dẫn đến vượt quá khả năng chi trả của điạ phương.
 
Huyện Kim Động đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai để triển khai nhanh, hiệu quả việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn. Tỉnh bố trí vốn bổ sung cho các dự án sắp hoàn thành hoặc có khối lượng thi công lớn để sớm đưa vào sử dụng; bố trí vốn thanh toán cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; hỗ trợ kinh phí cho các xã đã đăng ký đạt chuẩn NTM hàng năm để đầu tư các hạng mục, công trình còn yếu, thiếu nhằm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; xem xét, tạo cơ chế chính sách hỗ trợ các xã khó khăn trong giải quyết nợ đọng XDCB nói chung và trong xây dựng NTM nói riêng được kịp thời...
 
Tổ giám sát đề nghị huyện rà soát đầy đủ các công trình cấp huyện, cấp xã phê duyệt và số nợ đọng XDCB; ưu tiên hoàn trả các dự án đã hoàn thành vẫn còn nợ đọng, bố trí vốn các dự án đang triển khai; hoàn thành vốn các công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trước khi triển khai dự án mới; tích cực xử lý đất dôi dư theo quy định...
 
Trước đó, tổ giám sát đã giám sát tại xã Hiệp Cường, nắm bắt tình hình nợ đọng XDCB, những nguyên nhân dẫn đến nợ đọng ở cơ sở và thực tế một số công trình trên địa bàn xã.
 
Nhóm PV
 
;