Hưng Yên có 255 đơn vị vận tải hành khách, hàng hóa

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay sở đã cấp giấy phép và quản lý 255 đơn vị vận tải, hộ kinh doanh, trong đó có 98 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, 157 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, với tổng số hơn 4,1 nghìn phương tiện. 
 
Toàn tỉnh có 10 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, 8 tuyến xe buýt; 5 bến xe đã được công bố gồm 2 bến loại 2 và 3 bến loại 4.
 
Để bảo đảm hoạt động vận tải đường bộ, Sở Giao thông Vận tải tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; chấn chỉnh, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình…
 
Đào Ban
 
;