Hưng Yên: Giá trị xuất khẩu khu vực kinh tế tư nhân đạt gần 386 triệu USD

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch gần 386 triệu USD, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị trí của mình, nhiều thương hiệu có chỗ đứng khá vững chắc ở thị trường trong nước và nước ngoài, góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và thực hiện an sinh xã hội.
 
Minh Huấn
 
;