Hưng Yên: Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tại huyện Văn Lâm

Ngày 17.5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng đến hết năm 2016 tại huyện Văn Lâm. Dự buổi giám sát có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Văn Hưng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Văn Lâm
Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Văn Lâm
Theo báo cáo của UBND huyện Văn Lâm, từ năm 2011 – 2016, Thanh tra huyện Văn Lâm đã thực hiện 21 cuộc thanh tra liên quan đến công tác XDCB của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua thanh tra đã phát hiện một số tồn tại, vi phạm như: Việc ghi nhật ký công trình chưa đúng quy định; chủ đầu tư không thực hiện mua bảo hiểm công trình… 
 
Thanh tra huyện đã kiến nghị loại khỏi quyết toán các công trình với tổng số tiền trên 675,9 triệu đồng và yêu cầu các đơn vị thi công công trình nộp trên 232,1 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện.
 
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu huyện Văn Lâm làm rõ tình hình nợ đọng XDCB trong báo cáo theo từng giai đoạn; xây dựng cụ thể kế hoạch trả nợ trung hạn XDCB, trong đó ưu tiên vốn trả nợ XDCB trước ngày 31.12.2014; tập trung thực hiện các giải pháp tạo nguồn vốn trả nợ đọng XDCB như: Đẩy mạnh việc thu ngân sách; bán đấu giá quyền sử dụng đất; xử lý đất dôi dư… Bên cạnh đó, UBND huyện cần quản lý chặt chẽ các công trình đầu tư XDCB của các xã, thị trấn; ưu tiên nguồn vốn trả nợ các công trình đã đưa vào sử dụng.
 
Trước đó, ngày 16.5, đoàn giám sát đã giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; tình hình nợ đọng XDCB nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng đến hết năm 2016 tại hai xã Đình Dù, Lạc Hồng (Văn Lâm).
 
Phạm Đăng
;