Hưng Yên thu hoạch hơn 3 nghìn héc – ta rau màu vụ xuân

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, đến ngày 10.5, nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 3 nghìn ha rau màu vụ xuân, trong đó ngô thu hoạch được 330ha, dưa chuột hơn 160ha, bí các loại 285ha, còn lại là rau màu các loại. Theo đánh giá của người sản xuất, từ đầu vụ đến nay thời tiết thuận lợi nên rau màu vụ xuân sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao hơn so với vụ trước. 
 
Ngành Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo nông dân thu hoạch nhanh diện tích rau màu vụ xuân đã đến kỳ thu hoạch, giải phóng đất để gieo trồng rau màu vụ hè thu. Lưu ý gieo trồng rải vụ để tránh rớt giá, đồng thời áp dụng các biện pháp sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn thực phẩm để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.
 
Đức Toản
 
;