Hưng Yên triển khai kế hoạch xử lý công trình xây dựng, khai thác cát trái phép

Ngày 16.5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 93a/KH – UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; xây dựng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng và khai thác cát trái phép trên sông (gọi tắt là Kế hoạch số 93a). Dự hội nghị có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo báo cáo của các địa phương, đến nay toàn tỉnh có hơn 15 nghìn trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, 313 trường hợp vi phạm hành lang giao thông, hơn 3,5 nghìn trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, hơn 400 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều; hầu hết các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, điểm khai thác cát được kiểm tra đều có vi phạm... 
 
Trước thực trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 93a. 
 
Theo đó, từ nay đến hết tháng 6.2017, tỉnh chỉ đạo tập trung xử lý, tháo dỡ các công trình nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp kể từ khi UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16.3.2016 (Chỉ thị số 02) đến nay. 
 
Từ tháng 7.2017 trở đi, tập trung xử lý, tháo dỡ các công trình xây dựng vượt quy mô cho phép ở trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 02. Các bến bãi thuê thầu của xã, của người sử dụng đất nông nghiệp, không phù hợp với quy hoạch phải thanh lý ngay các hợp đồng và không cho phép hoạt động…
 
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu các ngành, địa phương phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải thể hiện sự quyết tâm cao để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Trước khi xử lý, phải rà soát, thống kê số lượng vi phạm, thời điểm vi phạm, yêu cầu người vi phạm cam kết không tái vi phạm, sau khi ra quân xử lý không để phát sinh vi phạm mới, số vụ vi phạm cũ phải giảm. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện phải tạo thành phong trào rộng khắp; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, lấy kết quả hoàn thành công việc làm cơ sở đánh giá cán bộ…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Việc xử lý, giải tỏa vi phạm theo Kế hoạch số 93a là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; là trách nhiệm của các cấp chính quyền, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. 
 
Căn cứ Kế hoạch số 93a của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện các bước xử lý vi phạm theo trình tự pháp luật, tiến hành đồng bộ, kiên quyết, dứt điểm, khách quan, nghiêm minh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Việc xử lý vi phạm phải được tiến hành thường xuyên liên tục. Trong đó, năm 2017 tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với địa bàn quản lý, nhiệm vụ được giao của từng cấp, từng ngành; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý sử dụng đất, công trình công cộng; rà soát, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; xây dựng các bến bãi chứa và kinh doanh vật liệu xây dựng không đúng quy định và xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép... 
 
Đức Toản
 
;