Mỹ Hào: Người dân đóng góp gần 12,5 tỷ đồng xây dựng NTM

Theo tổng hợp của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Hào, từ đầu năm đến nay, người dân toàn huyện đã đóng góp gần 12,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Được biết, nguồn lực huy động từ nhân dân chiếm 1/5 tổng nguồn lực toàn huyện huy động được cho xây dựng nông thôn mới. Các xã huy động tốt sự tham gia đóng góp của nhân dân như: Dương Quang, Phan Đình Phùng, Hòa Phong…
 
Nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức như: Đóng góp tiền của xây dựng công trình giao thông, văn hóa, góp sức lao động, hiến đất làm đường, dọn vệ sinh môi trường… 
 
Vi Ngoan
 
;