Mỹ Hào sử dụng camera phát hiện nguy cơ sự cố lưới điện

Camera ảnh nhiệt là thiết bị cho phép phát hiện các điểm phát nhiệt trên lưới điện mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Do vậy, Điện lực Mỹ Hào đã sớm sử dụng camera ảnh nhiệt trong công tác kiểm tra định kỳ lưới điện, phát hiện và xử lý sớm các điểm có nguy cơ gây sự cố.
 
Vừa qua, Điện lực Mỹ Hào đã sử dụng camera kiểm tra các vị trí: Lèo, điểm nối tiếp xúc dây dẫn, các vị trí đầu cáp ngầm, thiết bị trong tủ điện tổng 0,4kV, các lèo xuất tuyến và lèo nhánh rẽ đường dây 0,4kV sau các trạm biến áp phân phối.
 
Qua kiểm tra, Điện lực Mỹ Hào đã phát hiện nhiều vị trí tiếp xúc có nhiệt độ cao, đồng thời tiến hành xử lý các điểm có nhiệt độ cao góp phần giảm nguy cơ sự cố và nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện. 
 
Điện lực Văn Lâm: Tăng cường đầu tư, sửa chữa lưới điện
 
Từ đầu năm đến nay, Điện lực Văn Lâm đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lưới điện trên địa bàn huyện. 
 
Đó là các dự án: Chống quá tải lưới điện Văn Lâm giai đoạn 1, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2017,  6 gói sửa chữa lớn lưới điện tại xã Minh Hải và xã Lương Tài; triển khai dự án đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV và các xuất tuyến 35kV, 22kV sau trạm biến áp 110kV Minh Hải; thi công xuất tuyến 22kV sau trạm biến áp 110kV Văn Giang 2; đấu nối 6 trạm biến áp chống quá tải giai đoạn 1 năm 2017. 
 
Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng chuyên dùng, Điện lực Văn Lâm đã kết hợp cùng lịch cắt điện để vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng định kỳ các trạm biến áp khách hàng đã ký hợp đồng quản lý vận hành; thực hiện khắc phục các khiếm khuyết nhỏ tại trạm biến áp.
 
Đào Ban
;