Phòng trừ sâu, bệnh trên lúa, cây trồng vụ xuân

* Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay lúa và các cây trồng vụ xuân đang sinh trưởng phát triển tốt, cây lúa đang trong giai đoạn trỗ bông, làm hạt; tuy nhiên, một số loại sâu, bệnh hại chính trên lúa có chiều hướng tăng nhanh. Để hạn chế thấp nhất về thiệt hại do sâu, bệnh gây ra từ nay đến cuối vụ, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số biện pháp: Bảo đảm đủ nước cho lúa trỗ bông, làm hạt và công tác phòng, trừ sâu, bệnh cây trồng vụ xuân năm 2017 có hiệu quả; tăng cường cán bộ chuyên môn xuống cơ sở, phối hợp với các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự tính, dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời các loại sâu, bệnh hại; đặc biệt  lưu ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn… 
 
Đối với cây nhãn, vải, cây có múi, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc và phòng trừ một số loại sâu, bệnh hại chính như: Rệp, bọ xít nâu, sâu vẽ bùa; hướng dẫn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm an toàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh cho lúa, cây ăn quả và rau màu kịp thời.
 
Thời tiết và sâu, bệnh có thể diễn biến bất thường từ nay đến cuối vụ, UBND tỉnh yêu cầu các ngành có liên quan, các huyện, thành phố cần theo dõi chặt chẽ để chủ động phòng, chống có hiệu quả, bảo đảm sản xuất vụ xuân năm 2017 thắng lợi.
 
* Thời điểm này, nhãn ở tỉnh Hưng Yênđang ở giai đoạn phát triển quả non. Theo đánh giá của ngành chuyên môn và nông dân, do ảnh hưởng của thời tiết, nhãn có tỷ lệ ra hoa thấp, tương đương 50 – 60% năm 2016. Tuy nhiên, giai đoạn nhãn nở hoa gặp thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ đậu quả cao. Từ nay đến cuối vụ, nếu không bị ảnh hưởng của thiên tai, nông dân chăm sóc tốt, dự báo sản lượng nhãn năm nay không giảm nhiều so với năm 2016.
 
Giai đoạn này, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân cắt tỉa để lại lượng quả thích hợp với khả năng của từng cây; bổ sung dinh dưỡng cho cây nuôi quả; chú ý theo dõi tình hình sâu bệnh gây hại.
 
PV
 
;