Yên Mỹ huy động trên 1,5 tỷ đồng tu bổ hệ thống thủy lợi

Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Mỹ đã huy động được trên 1,5 tỷ đồng để phát triển hệ thống thủy lợi. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi bảo vệ phát triển đất trồng lúa; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đầu tư 271 triệu đồng sửa chữa máy bơm và nạo vét bể hút, kênh dẫn. Với việc chú trọng đầu tư của huyện, hệ thống thủy lợi thời gian qua đã cơ bản bảo đảm phục vụ tưới tiêu cho các loại cây trồng, nâng cao giá trị nông nghiệp và đời sống nông dân trên địa bàn.
 
Phạm Đăng
;