Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên yêu cầu xây dựng phương án cụ thể giải quyết nợ đọng xây dựng NTM

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 22.6.2017 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng Yên về kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong các ngày 9 và 10.8, đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết hợp kiểm tra công tác cấp và giải ngân vốn hỗ trợ cho nông dân mua giống lúa, giống cây vụ đông năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tại các huyện: Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Khoái Châu.
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Mỹ hào
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Mỹ Hào
Trong đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra đã nghe các huyện báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tình hình nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ xử lý nợ đọng; tiến độ hoàn thiện tiêu chí ở những xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; tiến độ xây dựng huyện nông thôn mới; việc cấp và giải ngân vốn hỗ trợ cho nông dân mua giống lúa, giống cây vụ đông năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017. 
 
Trong đó, huyện Mỹ Hào còn nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản hơn 60 tỷ đồng; huyện Văn Lâm nợ đọng hơn 60 tỷ đồng; huyện Văn Giang 31,8 tỷ đồng; huyện Khoái Châu hơn 39 tỷ đồng. 
 
Tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 còn chậm và khó khăn ở một số tiêu chí cần huy động nguồn lực cao như: Cơ sở vật chất văn hóa, trường học, giao thông.
 
Đoàn kiểm tra đã cùng với các địa phương phân tích, đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế, khó khăn… và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm xử lý nợ đọng, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nhân dân. 
 
Phát biểu tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các huyện cần tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, đánh giá lại chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng phương án cụ thể để giải quyết nợ đọng. Quan tâm sâu sát tới các vấn đề thiết thực với người dân nông thôn như: Nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo vệ môi trường… 
 
Riêng đối với việc hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cơ sở trong việc không giải ngân được nguồn vốn hỗ trợ; rà soát, đánh giá thực tế ở từng địa phương để đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân trong mỗi vụ sản xuất.
 
Vi Ngoan
 
;