Thành phố Hưng Yên ước thu 240 tỷ đồng từ nhãn

17:27, 11/08/2017
Thành phố Hưng Yên trồng 900ha nhãn, tập trung nhiều ở các xã: Hồng Nam, Tân Hưng, Phương Chiểu, Quảng Châu… với các giống nhãn chính là: Hương Chi, cùi, đường phèn. 
 
Đến nay, nông dân đã thu hoạch được khoảng 40% diện tích, dự kiến cuối tháng 8 cơ bản thu hoạch xong. 
Theo đánh giá của Phòng Kinh tế thành phố, năm nay sản lượng nhãn quả của thành phố ước đạt khoảng 8 nghìn tấn. 
 
Với giá bán bình quân đạt 30 nghìn đồng/kg, năm nay nông dân thành phố thu được 240 tỷ đồng.
 
Đức Toản
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)