Đại hội đại biểu Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 13.10, Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân của
Khen thưởng các tập thể, cá nhân của Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh
Hội Làm vườn và Nuôi ong tỉnh hiện có 10 nghìn hội viên và 10 chi hội trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thành lập các chi hội làm vườn tại các xã trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thu gom tất cả các trại ong riêng lẻ vào tổ chức của hội. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 10 nghìn đàn ong, sản lượng mật ong sản xuất trong tỉnh đạt 400 tấn, vùng hoạt động nuôi ong rộng khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. 
 
Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, hội phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 15 nghìn đàn ong, sản lượng mật đạt 500 tấn với 250 tấn mật ong hoa nhãn; tổ chức các lớp huấn luyện kỹ thuật nuôi ong; hỗ trợ các hội viên, nông dân phát triển kinh tế trang trại theo mô hình VAC; đẩy mạnh hoạt động thi đua xây dựng và củng cố hội vững mạnh…
 
Nhân dịp này, 3 tập thể và 5 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Làm vườn và Nuôi ong của tỉnh giai đoạn 2011 – 2016; 1 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua làm VAC giỏi, xây dựng tổ chức hội vững mạnh giai đoạn 2010 – 2015; 50 cá nhân được Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp VAC.
 
PV
 
;