Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại tỉnh Hưng Yên

17:32, 20/10/2017
Ngày 20.10, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về tình hình phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong nông nghiệp, nông thôn; việc thực hiện các chính sách về tín dụng phát triển HTX nông nghiệp. Đón tiếp và làm việc với đoàn có các ông: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các ông: Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh…
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
Theo báo cáo, đến hết tháng 9.2017, toàn tỉnh có 182 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với hơn 8 nghìn thành viên, giảm hơn 2,3 nghìn thành viên so với năm 2013; tổng vốn điều lệ của các HTX đạt hơn 47 tỷ đồng, tăng 41,5 tỷ đồng, tổng doanh thu của HTX đạt 116 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2013, tổng lợi nhuận đạt hơn 7 tỷ đồng. Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 7.9.2015 của UBND tỉnh về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện hỗ trợ 7 HTX nông nghiệp kiểu mới với mức bình quân 300 triệu đồng/HTX. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh có nguồn vốn 15 tỷ đồng, đang cho 22 HTX vay với số tiền hơn 5 tỷ đồng.
 
Đến nay các HTX nông nghiệp đang từng bước đổi mới và phát triển. Đặc biệt, các HTX chuyên ngành mới thành lập đã xây dựng được sự liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị ngành hàng. Một số HTX đã mạnh dạn đầu tư vốn sản xuất, kinh doanh, mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ, góp phần xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng và  phát triển bền vững ở nông thôn…
 
Toàn tỉnh có 65 quỹ tín dụng nhân dân. Các quỹ cơ bản hoạt động hiệu quả, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
 
Căn cứ thực tiễn quá trình thực hiện Luật HTX năm 2012, tỉnh Hưng Yên đề nghị Trung ương cân đối nguồn vốn cho các địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ HTX, tổ hợp tác; ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư, lao động, vốn, tín dụng, đất đai cho các thành phần kinh tế tập thể phát triển; bố trí nguồn kinh phí để tỉnh hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị định về HTX nông nghiệp; xem xét nâng mức vốn pháp định của quỹ tín dụng nhân dân; có cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề, kiến thức khoa học công nghệ để các HTX, tổ hợp tác có số lượng lao động làm việc ổn định, lâu dài...
 
Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá cao những kết quả đạt được của các HTX nông nghiệp của tỉnh, quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh để báo cáo, kiến nghị với cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát và đoàn công tác, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương để tỉnh hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra…  
 
Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát tình hình hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân xã Yên Phú (Yên Mỹ).
 
Đức Toản