Hưng Yên: Bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 27.10, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới của tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1, năm 2017. 

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định nông thôn mới của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Quốc Văn, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng nông thôn mới của 17 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; gồm: 4 xã của huyện Ân Thi (Đa Lộc, Tiền Phong, Đào Dương, Đặng Lễ); 2 xã của thành phố Hưng Yên (Tân Hưng, Quảng Châu); 4 xã của huyện Mỹ Hào (Phan Đình Phùng, Dương Quang, Hòa Phong, Hưng Long); 2 xã của huyện Yên Mỹ (Tân Lập, Liêu Xá); 2 xã của huyện Văn Giang (Tân Tiến, Cửu Cao); 1 xã của huyện Văn Lâm (Lạc Hồng); 2 xã của huyện Phù Cừ (Tống Trân, Phan Sào Nam). 
 
Các xã đều đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, được UBND các huyện, thành phố tiến hành thẩm tra kết quả và Đoàn Thẩm định của tỉnh thẩm định kết quả trong đợt 1 vừa qua. 
 
Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng Thẩm định đã tham gia thảo luận, góp ý kiến đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã.
 
Hội đồng Thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các xã đạt chuẩn nông thôn mới, kết quả bỏ phiếu có 13/17 xã được hội đồng nhất trí thông qua, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 
 
Những xã còn lại gồm: Phan Sào Nam (Phù Cừ); Tân Hưng (thành phố Hưng Yên); Lạc Hồng (Văn Lâm); Tân Tiến (Văn Giang) được hội đồng nhất trí bảo lưu kết quả những tiêu chí đã đạt, đề nghị tiếp tục hoàn thiện những tiêu chí cơ bản đạt để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào đợt tiếp theo của năm 2017.
 
Vi Ngoan
 
;