Hưng Yên: Triển khai nhiệm vụ ngân hàng quý IV

Ngày 12.10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động tín dụng ngân hàng 3 quý đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Tới dự có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Quý, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
C
Các đại biểu dự hội nghị
Trong 9 tháng qua, NHNN Chi nhánh tỉnh triển khai kịp thời tới các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn các chủ trương, chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của ngành, của tỉnh về hoạt động ngân hàng. Các TCTD chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và của NHNN, nhất là trong việc thực hiện các quy định về trần lãi suất huy động VND và trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên. 
 
Tổng nguồn vốn của các TCTD đến hết tháng 9.2017 đạt 61,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6 nghìn tỷ đồng (tỷ lệ tăng 16,3%) so với đầu năm. Đồng thời, các TCTD triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng trưởng tín dụng hợp lý, đến hết tháng 9.2017, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các TCTD trên địa bàn đạt 47,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7 nghìn tỷ đồng (tỷ lệ tăng 8,7%) so với đầu năm. Dư nợ xấu trên địa bàn là 787,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,67% tổng dư nợ.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế là: Tăng trưởng tín dụng còn chậm, kế hoạch cả năm đề ra tăng 18% nhưng trong 9 tháng qua mới tăng 8,7%; việc xử lý tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu của các TCTD còn gặp nhiều khó khăn, bất cập nên kết quả còn hạn chế. 
 
Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2017, trong quý IV, ngành Ngân hàng tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Đối với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: Tăng cường công tác thanh tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng của các TCTD, nhất là đối với các quỹ tín dụng nhân dân đang kiểm soát đặc biệt nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng ngân hàng an toàn, hiệu quả. Chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc xử lý nợ xấu của các TCTD và việc thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế, bảo đảm hợp lý cơ cấu các loại tiền đưa ra lưu thông, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Đối với các TCTD trên địa bàn tỉnh: Thực hiện tốt công tác huy động vốn với các mức lãi suất linh hoạt, phù hợp để tập trung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương. Mở rộng tăng trưởng tín dụng trên cơ sở bảo đảm an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, mở rộng cho vay các lĩnh vực ưu tiên gồm: nông nghiệp, nông thôn (đặc biệt là nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao), xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao...  với mức lãi suất ưu đãi.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách phục vụ, thúc đẩy tăng trưởng dư nợ tín dụng. Các TCTD cần nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ cho vay, thẩm định tài sản thế chấp để bảo đảm chất lượng tín dụng, giảm nguy cơ nợ xấu. Tăng cường tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để đáp ứng tốt nhu cầu nguồn vốn cho tiến trình đầu tư phát triển. Tích cực phối hợp với các ngành như: Công an, kiểm sát, cơ quan thi hành án để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, phát mại tài sản, thu hồi nợ xấu tín dụng. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các TCTD trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2385/QĐ - UBND ngày 22.8.2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình, kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020". 
 
Minh Nghĩa
 
;