Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư

Ngày 10.10, Tổ giám sát số 1 thuộc đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã thực hiện giám sát về tình hình quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư giai đoạn 2010 – 2016 tại UBND huyện Văn Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Nam Dương (Văn Giang).
b
Toàn cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Văn Giang
Theo báo cáo của UBND huyện Văn Giang, giai đoạn 2010 – 2016, huyện tiếp nhận 39 dự án đầu tư, trong đó có 26 dự án đã được giao đất, cho thuê đất, 11 dự án chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, 2 dự án đã được UBND tỉnh thu hồi đất giao cho đơn vị khác đầu tư. Nhìn chung, các dự án được giao đất, cho thuê đất đã khẩn trương xây dựng và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư còn gặp khó khăn, vướng mắc.
 
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc yêu cầu huyện Văn Giang nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai. Huyện còn nhiều dự án chậm giải phóng mặt bằng với diện tích lớn nên cần tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.
 
Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, giai đoạn 2010 – 2016, các khu công nghiệp tỉnh tiếp nhận thêm 204 dự án đầu tư với tổng diện tích sử dụng trên 3,2 triệu m2. Đến nay, trong các khu công nghiệp tỉnh còn 337 dự án còn hiệu lực với diện tích đất công nghiệp đã cho thuê trên 655 ha, trong đó 272 dự án đã đi vào hoạt động. Trong giai đoạn 2010 – 2016, có 4 dự án chậm triển khai. 
 
Phát biểu giám sát tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc yêu cầu thời gian tới Ban tăng cường công tác quản lý nhà nước trong vấn đề quy hoạch từng khu công nghiệp, xây dựng của từng dự án; đôn đốc nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ, thu hút nhà đầu tư thứ cấp; nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư; tăng cường hậu kiểm các dự án đầu tư…
 
Công ty cổ phần Nam Dương (Văn Giang) được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011 với diện tích trên 29 nghìn m2 tại xã Vĩnh Khúc. Mục tiêu dự án là sản xuất tã giấy trẻ em và các sản phẩm vệ sinh từ giấy. Do gặp khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên đến cuối năm 2014 công ty mới được bàn giao mặt bằng. Sau khi được bàn giao mặt bằng công ty đã tiến hành san lấp mặt bằng, xây tường rào, hệ thống thoát nước, xây dựng 1 nhà xưởng, 1 nhà kho. Công ty cam kết đến năm 2018 sẽ hoàn thành xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động với mục tiêu mới là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa dinh dưỡng.
 
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc khẳng định, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa dinh dưỡng không phải là mục tiêu được chấp thuận đầu tư của dự án nên công ty cần làm thủ tục điều chỉnh mục tiêu với cấp có thẩm quyền để dự án đi vào hoạt động đúng mục đích. Đồng thời công ty phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.
 
Mai Nhung
 
 
;