Hưng Yên phê duyệt và triển khai quy hoạch 16 dự án nhà ở phát triển đô thị

Từ đầu năm đến nay, công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả: Khu vực đô thị Mỹ Hào được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; xây dựng chương trình phát triển đô thị các huyện: Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Yên Mỹ. 
 
Tỉnh đã phê duyệt và chỉ đạo các ngành liên quan triển khai quy hoạch 16 dự án nhà ở phát triển đô thị với tổng diện tích 289,9ha; quy hoạch tổng thể mặt bằng 23 dự án nhà ở nông thôn với tổng diện tích hơn 41ha. 
 
Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xây dựng, công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh được ngành Xây dựng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian cấp giấy phép xây dựng được rút ngắn còn trung bình 10 ngày.
 
Đào Ban
 
;