Hưng Yên: Thành lập mới 1.180 doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có thêm 1.180 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký hơn 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 29% về số doanh nghiệp và tăng 5% về số vốn đăng ký so với năm 2016. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,22 tỷ đồng. Cùng thời gian này, trên địa bàn tỉnh có 180 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 45 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.
 
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8.350 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng số vốn đăng ký hơn 75,9 nghìn tỷ đồng, trong đó có 78% số doanh nghiệp đang hoạt động, 7,5% số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động có thời hạn, 14,5% số doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế.
 
Đào Ban
 
;