Hưng Yên: Thu ngân sách nội địa ước đạt hơn 6,2 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thuế tỉnh, tính đến hết tháng 10.2017, thu ngân sách nội địa ước đạt 6.250 tỷ đồng, đạt 79,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Về tổng thể, có 9/14 khoản thu, sắc thuế đạt từ 80% dự toán trở lên, 5/14 khoản thu, sắc thuế đạt dưới 80% dự toán. 
 
Để phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao, ngành Thuế tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh điều hành Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước hoạt động có hiệu quả; tổ chức rà soát, đánh giá các khoản thu, sắc thuế, các nguồn thu còn tiềm năng để dự báo sát với tình hình thực tế phát sinh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh nhiệm vụ tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, nhiệm vụ thu nợ trong các tháng còn lại của năm 2017...
 
M.N
 
;