Hưng Yên tổng kết chương trình phát triển nhanh đàn bò lai Brahman đỏ

Ngày 15.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Chương trình phát triển nhanh đàn bò lai Brahman đỏ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 – 2017”. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có các ông: Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Chương trình phát triển nhanh đàn bò lai Brahman đỏ tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2017 được triển khai thực hiện theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND, ngày 24.11.2014 của UBND tỉnh. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay chương trình đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đào tạo được 26 dẫn tinh viên, thực hiện thụ tinh nhân tạo cho 14 nghìn con bò cái, sinh sản được 9 nghìn bê con, đưa tỷ lệ đàn bò Brahman đỏ toàn tỉnh lên 60% tổng đàn. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Tỉnh có điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò, vì vậy, trong thời gian tới, ngành Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng mô hình chăn nuôi bò Brahman đỏ ra các địa phương trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2022, 100% đàn bò của tỉnh cơ bản chuyển sang giống bò Brahman đỏ và các giống bò chất lượng cao khác. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình chuyển đổi cần chú trọng chọn giống bò đạt chất lượng, bảo đảm đạt kết quả cao. Chủ động đưa cơ giới hóa vào chăn nuôi, tập trung đào tạo lực lượng dẫn tinh viên, cán bộ kỹ thuật chăn nuôi để nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ nông dân. Phấn đấu đến năm 2018 chuyển đổi mô hình chăn nuôi hộ gia đình sang chăn nuôi tập trung, bảo đảm sản xuất sạch, an toàn. Chuyển đổi hình thức chăn nuôi trong khu dân cư sang chăn nuôi theo đề án nhưng phải thực hiện nghiêm Luật Đất đai, không được xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đồng ý chấp thuận tiếp tục kéo dài Chương trình phát triển nhanh đàn bò lai Brahman đỏ tỉnh Hưng Yên đến hết năm 2022. Đồng thời yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan cần tập trung nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và xử lý nước thải, bảo vệ môi trường chăn nuôi an toàn…
 
Minh Huấn
 
 
 
 
 
 
;