UBND tỉnh: Xem xét, thảo luận tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Ngày 3.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị xem xét, thảo luận về dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh...
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo dự thảo báo cáo, ước tính năm 2017, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 8,5% so với năm 2016, vượt 0,5% so với kế hoạch; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 3,6 tỷ USD; tổng thu ngân sách ước đạt trên 10,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,5%, trong đó thu nội địa đạt 8 nghìn tỷ đồng.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 225 dự án đầu tư mới, tăng 61 dự án so với năm 2016, với tổng số vốn đăng ký trên 15 nghìn tỷ đồng. 
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hiện nay toàn tỉnh bình quân đạt 17,9 tiêu chí/xã, trong đó huyện Mỹ Hào cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 
 
Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, tạo việc làm mới cho 2,24 vạn lao động; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 92%... 
 
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy tốt việc liên kết trong sản xuất gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, còn có hiện tượng chuyển đổi đất lúa sang các cây trồng khác không theo quy hoạch. 
 
Tiến độ một số công trình, dự án đầu tư công và dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh chậm do khó khăn trong giải phóng mặt bằng. 
 
Vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước trên sông đang diễn ra phức tạp, hoạt động khai thác cát trái phép ở địa bàn giáp ranh vẫn diễn ra. 
 
Vi phạm chất lượng an toàn thực phẩm diễn ra phức tạp, công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân ở một số nơi còn bộc lộ bất cập; tình hình tai nạn giao thông diễn ra phức tạp…
 
Mục tiêu năm 2018, tỉnh phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,2%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 11,8 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 8,4 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 2,25 vạn lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%...
 
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và góp ý xây dựng kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu của ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để hoàn thiện báo cáo chung của tỉnh. 
 
Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định và hướng dẫn của Trung ương, các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự điều hành của UBND tỉnh về phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2018. 
 
Trong đó, tập trung thực hiện tốt Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các chương trình, dự án; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; tăng cường công tác quản lý thị trường, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường quản lý thu ngân sách; thực hiện tốt quy trình quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế. Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử đất để tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, lao động việc làm, an sinh xã hội; bảo đảm và giữ vững quốc phòng, an ninh…
 
Đức Toản
 
 
;