Công nghiệp tăng trưởng bền vững

Khép lại năm 2017, ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt mức tăng trưởng khá, được đánh giá là nền tảng tốt, tạo đà cho ngành hoàn thành mục tiêu đặt ra trong năm 2018. Theo đánh giá của Sở Công Thương, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017 được cải thiện rõ rệt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 114,8 nghìn tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,51% (kế hoạch 9%). 
Một góc KCN dệt may Phố Nối
Một góc KCN dệt may Phố Nối
Kết quả trên cho thấy, những giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua của tỉnh đã phát huy tác dụng. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định và đạt hiệu quả tốt, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Với những giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chủ động ký kết hợp đồng, năm 2017, các doanh nghiệp trong ngành dệt may trên địa bàn tỉnh đã sản xuất, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu được trên 193 triệu sản phẩm, tăng trên 11,1% so với năm 2016. Ngành sản xuất thép trên địa bàn tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao, đáp ứng nhu cầu thép xây dựng, chế tạo trong nước và gia tăng giá trị xuất khẩu. Năm 2017, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp đạt hơn 1,65 triệu tấn, tăng trên 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty may Hưng Yên cho biết: Trái với dự báo ban đầu, năm 2017 lượng đơn hàng của Tổng công ty khá ổn định, do đó, sản xuất của công ty vẫn duy trì ở mức cao. Công nhân vẫn thường xuyên phải tăng ca để bảo đảm thời gian giao hàng. Đến thời điểm đầu tháng 12.2017, tổng công ty đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, giá trị xuất khẩu cả năm đạt khoảng 300 triệu USD.
 
Thực hiện chủ trương thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, qua đó đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2017, toàn tỉnh thu hút được 255 dự án đầu tư mới, trong đó có 213 dự án trong nước với số vốn đăng ký hơn 15,5 nghìn tỷ đồng, 42 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 220 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh thu hút được 1.693 dự án đầu tư, trong đó có 1.291 dự án trong nước, 402 dự án nước ngoài, tổng số vốn đăng ký 112,9 nghìn tỷ đồng và 3,6 tỷ USD. Cùng thời gian này, trên địa bàn tỉnh có thêm 86 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đang hoạt động lên 960 dự án. Các dự án đi vào hoạt động đã tạo việc làm cho trên 15,8 vạn lao động.
 
Có được kết quả trên, cùng với các chủ trương, cơ chế của tỉnh tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh; các ngành chức năng đã tích cực hỗ trợ sản xuất; tăng cường nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất, tham mưu các giải pháp tháo gỡ; đẩy mạnh công tác thông tin, dự báo thị trường, định hướng kịp thời để khai thác tối đa năng lực sản xuất của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời thực hiện các giải pháp về tài chính, trợ giúp doanh nghiệp.
Sản xuất tại Công ty TNHH thiết bị công nghiệp TOYOTA Việt Nam
Sản xuất tại Công ty TNHH thiết bị công nghiệp TOYOTA Việt Nam
Những kết quả thực hiện trong năm 2017 được kỳ vọng sẽ giúp ngành công nghiệp thuận lợi hơn để tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu trong năm 2018: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 9%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 120 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện những giải pháp đã đề ra, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư; có cơ chế dành quỹ đất sạch từ 100 – 200ha để tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có tiến độ triển khai nhanh, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước, nhất là các dự án của các nhà đầu tư đến từ các nước: Nhật Bản, Mỹ. Đôn đốc quyết liệt các nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đồng thời tăng cường rà soát, thu hồi những dự án chậm triển khai để giao đất cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thực hiện đầu tư. Đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, áp dụng mức lãi suất cho vay linh hoạt, hợp lý nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2020. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, công cụ cải tiến, năng suất tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, cung cấp các sản phẩm nội địa có chất lượng và khả năng cạnh tranh.
 
Đào Ban
 
;