Dấu ấn số thu ngân sách nhà nước

15:24, 31/12/2018
Khép lại năm 2017, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) là con số thể hiện rõ nét sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT–XH). Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2017 đạt 12 nghìn tỷ đồng - là dấu ấn đáng phấn khởi trong chặng đường phát triển của tỉnh theo định hướng CNH - HĐH. 
Sản xuất tại Công ty
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa Opec
Năm 2017, là năm đầu tiên tỉnh ta được giao tự cân đối thu chi, có điều tiết một phần về ngân sách Trung ương. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 10.650 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 7.850 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 2.800 tỷ đồng. Thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27.6.2017 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017, các địa phương, ngành chức năng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế, giải quyết nợ đọng thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu vào NSNN. Ngành Thuế, Hải quan đã tiến hành triển khai sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế, đặc biệt là các chính sách có hiệu lực từ ngày 1.1.2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách, nhất là với những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trọng điểm. Đồng thời, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; áp dụng hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Cơ quan Kho bạc Nhà nước ứng dụng hiện đại hóa trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi nhất, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời.
 
Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nội địa, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, thành phố và các phòng chức năng thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuế, đề xuất cắt giảm hoặc sửa đổi những thủ tục bất cập, không phù hợp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT được triển khai phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, từng khoản thu, sắc thuế. Đồng thời, cùng với triển khai cơ chế “một cửa” trong toàn ngành, cơ quan thuế phối hợp tốt với các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an để thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” trong việc cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, chứng nhận con dấu doanh nghiệp; liên thông giải quyết các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan sử dụng đất. Việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Theo số liệu từ Cục Thuế tỉnh, tổng thu ngân sách nội địa ước đạt  8.600 tỷ đồng (đạt 109,55% dự toán, tăng 28,27% so với năm 2016). Về tổng thể, thu nội địa vượt dự toán được giao, nhưng các khoản thu đạt không đồng đều. Một số khoản thu, sắc thuế đạt kết quả khá là: Thu thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất; thu thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, công tác quản lý nợ thuế gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp có số nợ lớn nhưng dây dưa, chây ỳ nộp thuế. 
Cán bộ Cục Thuế tỉnh
Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thủ tục hành chính cho người nộp thuế
Đối với thu thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu, Chi cục Hải quan Hưng Yên đã vận hành thành thạo hệ thống thông quan điện tử VNACC - VCIS do Nhật Bản tài trợ, áp dụng khai báo từ xa đối với 100% tờ khai, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. Chi cục ứng dụng triển khai cho phép từng bước thực hiện mô hình 5e, đó là: Khai báo điện tử, thanh toán điện tử, lược khai điện tử, chứng nhận xuất xứ điện tử và cấp phép điện tử. Doanh nghiệp có thể khai báo làm thủ tục với Chi cục Hải quan Hưng Yên 24/24 giờ trong tất cả các ngày làm việc trong tuần. Với những giải pháp phù hợp đó đã thu hút đông đảo các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên, tăng nguồn thu vào NSNN. Đến hết tháng 12, thu ngân sách từ Chi cục Hải quan Hưng Yên quản lý ước đạt 3.400 tỷ đồng (đạt 121,4% dự toán, tăng 22,69% so với năm 2016).
 
Việc thực hiện vượt dự toán thu NSNN năm 2017 có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là năm đầu tiên tỉnh ta tự cân đối thu chi, và là năm đầu tiên trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020. Kết quả thu NSNN năm 2017 có tác động tích cực đến công tác điều hành ngân sách của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi phục vụ phát triển kinh tế -xã hội.
 
Năm 2018, nhiệm vụ thu NSNN được HĐND tỉnh giao tổng thu trên địa bàn tỉnh là 12.005 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 8.565 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3.440 tỷ đồng. Công tác xây dựng dự toán thu nội địa năm 2018 bảo đảm tính tích cực, bền vững và có tính khả thi cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, trên cơ sở dự báo những thách thức và thuận lợi đan xen, các cơ quan thu (Thuế, Hải quan) cần chủ động xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách cụ thể trong các tình huống. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các buổi tọa đàm, đối thoại, tư vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các luật, chính sách thuế, chú trọng các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế theo lộ trình; nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Thuế, Hải quan nhằm hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN. Đối với công tác thu và chỉ đạo thu, ngành chức năng thực hiện quản lý nguồn thu theo từng sắc thuế, từng khu vực kinh tế, từng đối tượng nộp thuế trên cơ sở bám sát địa bàn và nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Bên cạnh đó, tập trung khai thác nguồn thu còn nhiều tiềm năng tại các khu vực kinh tế tăng cường các biện pháp quản lý thuế, thu hồi nợ đọng, chống thất thu ngân sách.
 
Minh Nghĩa
 

 


Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)