Hưng Yên: Kim ngạch xuất khẩu khu vực FDI đạt trên 2,1 tỷ USD

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp của tỉnh thuộc khu vực vốn đầu tư nước ngoài FDI đã thực hiện xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch trên 2,1 tỷ USD, tăng 17,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 11, các doanh nghiệp trong khối đã thực hiện xuất khẩu đạt giá trị kim ngạch gần 200 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp FDI như: Sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng dệt may, sản phẩm bằng plastic…  
 
Được biết, tính đến đầu tháng 12, toàn tỉnh có 395 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt gần 3,7 tỷ USD.   
 
Minh Huấn
 
;