Khoái Châu bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ngày 22.12, HĐND huyện Khoái Châu khóa XIX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Dự kỳ họp có bà Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
B
Các đại biểu của tỉnh với đại biểu HĐND huyện Khoái Châu
Năm 2017,  tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Khoái Châu đạt 11,7%. Trong đó, nông nghiệp tăng 2,73%; công nghiệp – xây dựng tăng 15,1%; thương mại - dịch vụ tăng 12,75% ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt trên 144,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,11%. Trong năm, huyện có thêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Công tác xây dựng chính quyền được đẩy mạnh, an ninh trật tự được giữ vững, quốc phòng – quân sự địa phương được củng cố.
 
Năm 2018, huyện đề ra một số mục tiêu chủ yếu:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 55 – 58 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 – 2%; giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 195 triệu đồng; tạo việc làm mới cho trên 2,5 nghìn lao động... Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh; Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về các nhiệm vụ đột phá và các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng, thực hiện Đề án mỗi xã gắn với một sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi và phát triển mô hình “Cánh đồng liên kết sản xuất”, vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, quy mô lớn gắn với các mô hình sản xuất mới, sản xuất theo chuỗi, nâng cao năng suất lao động; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…
 
 PV
 
;