Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 438 của UBND tỉnh tại huyện Phù Cừ

Ngày 22.12, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Phù Cừ tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 3.2.2015 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch khung chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa đến năm 2020 (Quyết định số 438).    
Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Phù Cừ
Toàn cảnh buổi làm việc tại huyện Phù Cừ
Theo Quyết định số 438, giai đoạn 2015 – 2020, huyện Phù Cừ được phê duyệt chuyển đổi 447ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đến nay mới chuyển đổi được gần 16ha thuộc 2 xã: Tam Đa và Đình Cao, đạt 3% kế hoạch được phê duyệt. Các diện tích đã chuyển đổi mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 1,5 – 2 lần so với cấy lúa. 
 
Tuy nhiên, tình trạng chuyển đổi tự phát không nằm trong quy hoạch vẫn xảy ra phổ biến; nhiều xã chưa thực hiện chuyển đổi. Nguyên nhân do việc triển khai thực hiện Quyết định số 438 ở huyện Phù Cừ chưa tích cực; người dân không có nguyện vọng chuyển đổi sang trồng cây hàng năm; một số hộ khi chuyển đổi thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, gặp khó khăn trong sản xuất…
 
Sau khi kiểm tra thực tế tại 2 xã Đình Cao và Tam Đa, làm việc với UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang phê bình cơ quan chuyên môn của huyện và các xã chưa triển khai hiệu quả Quyết định số 438, thiếu giải pháp cụ thể với các xã, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi. Đồng thời yêu cầu huyện Phù Cừ phải sớm điều chỉnh lại quy hoạch phát triển nông nghiệp cho từng vùng, từng giống cây trồng, vật nuôi; kiểm kê lại việc chuyển đổi trong huyện, kiểm tra, hướng dẫn tới từng xã. Việc chuyển đổi phải gắn liền với thành lập các tổ hợp tác sản xuất, xây dựng thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ để sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ nông sản…
 
Đức Toản
    
 
;