Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 438 của UBND tỉnh tại huyện Tiên Lữ

Ngày 21.12, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Tiên Lữ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 3.2.2015 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch khung chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm, kết hợp chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa đến năm 2020 (Quyết định số 438) trên địa bàn tỉnh. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang kiểm tra tại xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang kiểm tra tại xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ)
Theo báo cáo của huyện Tiên Lữ, từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã ban hành 3 thông báo kết quả chấp thuận, đồng ý diện tích, mục đích chuyển đổi từ gieo cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm cho 3 xã: Thủ Sỹ, Ngô Quyền và Hưng Đạo với tổng diện tích là hơn 24ha. Các mô hình chuyển đổi đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho nông dân, góp phần tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, một số địa phương trong huyện chưa quan tâm đúng mức cho chuyển đổi, kế hoạch chưa cụ thể; một số hộ khi chuyển đổi thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, gặp khó khăn trong sản xuất.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu huyện cần có những biện pháp hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện Quyết định số 438 của UBND tỉnh, đặc biệt là việc giao chỉ tiêu chuyển đổi cho các xã, thị trấn, bảo đảm chuyển đổi phù hợp với quy hoạch của tỉnh, của huyện, với nhu cầu thị trường và điều kiện của địa phương. Quy trình, cách thức chuyển đổi phải công khai, minh bạch để người dân hiểu và thực hiện đúng, gắn với tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng đất đai, kiên quyết xử lý những vi phạm về đất đai.
 
Cùng ngày, đoàn đã kiểm tra thực tế việc chuyển đổi tại các xã: Thủ Sỹ, Hưng Đạo. Qua đó đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở địa phương.
 
Vi Ngoan
 
;