Thẩm định xét công nhận làng nghề hoa, cây cảnh Xuân Quan

Ngày 5.12, đoàn thẩm định của tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định Làng nghề hoa, cây cảnh Xuân Quan (Văn Giang).
n

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang làm việc tại xã Xuân Quan

(Văn Giang)

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở xã Xuân Quan phát triển mạnh từ năm 2004, đến nay toàn xã có trên 50% số hộ và trên 65,5% số lao động trong làng tham gia làm nghề. Các sản phẩm chủ yếu của làng nghề là: Hoa, cây cảnh ngắn ngày; cây công trình, cây cảnh lâu năm và sản phẩm phục vụ cho việc trồng hoa, cây cảnh. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề chủ yếu ở thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Thu nhập bình quân của một hộ làm nghề trồng hoa, cây cảnh đạt 135 triệu đồng/năm.
 
Tại làng nghề, đoàn tiến hành thẩm định các nội dung về: Điều kiện sản xuất, quy mô, sản phẩm, doanh thu, vệ sinh môi trường… 
 
Phát biểu tại buổi thẩm định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu chính quyền xã Xuân Quan xây dựng khu giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện để các hộ mở rộng sản xuất. Đồng thời vận động các hộ cải thiện môi trường sản xuất, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường; xây dựng nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm làng nghề. 
 
Sau khi tham gia ý kiến về hoạt động của làng nghề, đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu và đồng ý đề nghị UBND tỉnh xét công nhận Làng nghề đối với làng nghề hoa, cây cảnh Xuân Quan.
 
Phạm Đăng
 
 
;