UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Ngày 5.12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND (Quyết định 28) quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm phù hợp với sức chịu tải của môi trường trong tỉnh.
 
Theo đó, tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp hoặc nằm trong khu công nghiệp nhưng được cấp phép xả nước thải trực tiếp ra môi trường có lưu lượng nước thải từ 100m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát) và các cơ sở có ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: Nhuộm, giặt tẩy, giặt mài, mạ, tẩy rửa bằng hóa chất, sản xuất giấy từ bột giấy hoặc phế liệu, tái chế phế liệu nhựa… phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục các thông số: Lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra hệ thống xử lý, PH, nhiệt độ, TSS, COD và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của cơ sở trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Diện tích cây xanh trong phạm vi khu, cụm công nghiệp tối thiểu chiếm 10% tổng diện tích, dành 5% diện tích xây dựng hồ điều hòa để kiểm soát chất lượng nước thải và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải. Về chất lượng nước thải sau xử lý phải bảo đảm đạt giá trị giới hạn quy định tại cột A theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia cho từng loại nước thải…  Quyết định 28 có hiệu lực thi hành từ ngày 15.12.2017.
 
Mai Nhung
 
;