Bưu điện tỉnh: Năm 2017, năng suất lao động bình quân tăng trên 22%

Ngày 3.1, Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
t
Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao cờ thi đua xuất sắc cho Bưu điện tỉnh
Năm 2017, Bưu điện tỉnh đã tăng cường thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển như: Đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng công tác tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất, kinh doanh… Nhờ đó, tổng doanh thu cả năm đạt gần 165 tỷ đồng, tăng 55,7% so với năm 2016; nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng; năng suất lao động bình quân đạt 335 triệu đồng/người/năm, tăng 22,6% so với năm 2016.
 
Năm 2018, Bưu điện tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực sản xuất, kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, ổn định mạng lưới, giữ vững và tăng trưởng thị phần các dịch vụ truyền thống; phấn đấu tổng doanh thu đạt gần 225 tỷ đồng, doanh thu tính lương đạt gần 86 tỷ đồng…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu thời gian tới, Bưu điện tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng phát hành báo chí, quan tâm củng cố mạng lưới và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016  ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…
 
Tại hội nghị, Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Yên Mỹ đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Minh Hồng
 
 
;