Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ làm thuỷ lợi nội đồng

Theo kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2017 - 2018, toàn tỉnh có kế hoạch nạo vét hơn 1,4 triệu m3 bùn đất. Đến ngày 3.1, các đơn vị, địa phương đã nạo vét được gần 753 nghìn m3, đạt 52% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, các địa phương, đơn vị đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện cơ giới đẩy nhanh tiến độ thi công.
Nạo vét thủy lợi đông xuân tại huyện Ân Thi
Nạo vét thủy lợi đông xuân tại huyện Ân Thi
Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ân Thi cho biết: Huyện được giao kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2017 – 2018 với khối lượng trên 200 nghìn m3 bùn đất, trong đó khối lượng ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 74 nghìn m3, còn lại là khối lượng thực hiện từ nguồn hỗ trợ thủy lợi phí và địa phương tự làm. 
 
Để thực hiện kế hoạch trên, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu giúp UBND huyện lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế và phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nạo vét các công trình; phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn khoanh vùng gạn, tháo nước, huy động tối đa phương tiện cơ giới, nhân lực tiến hành nạo vét bùn, đất các hệ thống kênh mương đạt hiệu quả cao, nhưng không để ảnh hưởng đến tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ đông. Ngoài kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện có kế hoạch hỗ trợ thêm kinh phí cho các xã, thị trấn, đơn vị thi công nạo vét công trình thủy lợi và đắp đê Bắc Hưng Hải. 
 
Trong quá trình triển khai, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương huy động tối đa phương tiện cơ giới nạo vét, cử cán bộ chuyên môn giám sát thực hiện theo đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng công trình. Đến ngày 3.1, toàn huyện đã nạo vét được 169 nghìn m3, đạt 84% kế hoạch, trong đó chủ yếu nạo vét các kênh tiêu, dẫn, kênh tưới. Nhiều xã như: Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân, Hồng Quang, Đặng Lễ... đã hoàn thành kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân. Huyện đang tiếp tục đôn đốc các xã, thị trấn và đơn vị thi công đắp đê Bắc Hưng Hải, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10.1 để chuẩn bị lấy nước đổ ải, phục vụ sản xuất vụ xuân.
 
Tại nhiều xã của huyện Mỹ Hào, các chủ phương tiện cơ giới thay ca thi công nạo vét thủy lợi đông xuân theo hợp đồng. Thực hiện kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2017– 2018, huyện Mỹ Hào có kế hoạch nạo vét hơn 115 nghìn m3 bùn, đất công trình thủy lợi. Đến ngày  3.1, toàn huyện đã nạo vét được 79,5 nghìn m3  bùn, đất, đạt gần 70% kế hoạch. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, huyện đang chỉ đạo các địa phương và đơn vị thi công tập trung tháo gạn nước, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa phương tiện cơ giới đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã phê duyệt. 
 
Cùng với các địa phương, thời điểm này, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung phương tiện cơ giới nạo vét thủy lợi đông xuân. Ông Nguyễn Anh Tú, Giám đốc công ty cho biết: Để hoạt động tưới, tiêu, phòng, chống úng, hạn cho sản xuất nông nghiệp thuận lợi, công ty đã sớm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi tại các địa phương, từ đó xây dựng phương án và đề xuất với tỉnh phê duyệt kế hoạch nạo vét thủy lợi đông xuân 2017 - 2018. Sau khi UBND tỉnh giao kế hoạch, công ty chỉ đạo các đơn vị thi công ngay, trong đó ưu tiên nạo vét những kênh dẫn tiêu, cửa cống, kênh tưới bị nhiều bùn, đất bồi lắng, có khả năng ảnh hưởng lớn đến dòng chảy. Đến ngày 3.1, công ty đã nạo vét được trên 48 nghìn m3, đạt 55% kế hoạch, trong đó Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi thành phố Hưng Yên đã hoàn thành 100% kế hoạch. Cùng với đôn đốc các xí nghiệp đẩy nhanh tiến độ nạo vét thủy lợi đông xuân, công ty đang tập trung tu sửa, bảo dưỡng các trạm bơm, sẵn sàng bơm nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân.
 
Thời tiết từ đầu tháng 12.2017 đến nay có nhiều ngày hanh khô, ít mưa. Tuy nhiên, do năm nay UBND tỉnh giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nạo vét thủy lợi đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải cho các địa phương, đơn vị muộn hơn so với những năm trước, trong khi đó thời gian các hồ thủy điện xả nước đã đến gần, nên việc thi công cần phải khẩn trương, gấp rút. Để lấy nước kịp thời đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị huy động nhân lực, phương tiện cơ giới đẩy nhanh tiến độ nạo vét thủy lợi đông xuân, đắp đê Bắc Hưng Hải, bảo đảm thiết kế và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước ngày 10.1, đồng thời tích cực phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm công trình thủy lợi, trục vớt rau, bèo, vật cản trên hệ thống kênh mương để dẫn nước vào đồng thuận lợi.
 
Đức Toản
 
 
 
;