Hưng Yên: Sản lượng điện tăng trên 12%

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hưng Yên, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh đạt trên 3,4 tỷ kWh, tăng 12,1% so với năm 2016. Tỷ lệ tổn thất điện năng chiếm 4,5%, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.
 
Năm 2017, nguồn điện trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không phải tiết giảm do thiếu điện, lưới điện tiếp tục được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Trong năm, công ty thực hiện đạt 9/9 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện; tổng thời gian mất điện trung bình của một khách hàng giảm so với năm 2016 còn hơn 1,1 nghìn phút.
 
Đào Ban
 
;