Hưng Yên: Xử lý trên 4000 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh có 5.571 trường hợp vi phạm về xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích trên 62 ha. Trong đó có 3.810 trường hợp xây dựng công trình trái phép và 1.761 trường hợp xây dựng nhà ở trái phép. 
 
Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động và tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm, đến hết năm 2017, đã có 4.048 trường hợp vi phạm (chiếm gần 73%) với diện tích 27,6 ha được xử lý. Có 969 công trình xây dựng trái phép đã được tháo dỡ, trong đó 843 trường hợp tự tháo dỡ và 126 trường hợp thực hiện cưỡng chế tháo dỡ. 
 
Các trường hợp vi phạm còn lại đều đã được cấp có thẩm quyền lập biên bản xác nhận hành vi vi phạm, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 
 
Mai Nhung
 
 
;