Kho bạc Nhà nước Hưng Yên triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 10.1, Kho bạc Nhà nước Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2018. Tới dự có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Kim Vân, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hưng Yên đã bám sát mục tiêu và các giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh  ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. 
 
KBNN Hưng Yên chủ động phối hợp với các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều giải pháp nhằm tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước (NSNN), hoàn thành vượt dự toán thu NSNN năm 2017. Đồng thời tổ chức quản lý, điều hành ngân quỹ KBNN linh hoạt, kịp thời, bảo đảm nhu cầu chi trả của các cấp ngân sách và an toàn ngân quỹ; giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước giao quản lý. 
 
Công tác kiểm soát chi bảo đảm chặt chẽ, đúng chế độ, định mức và dự toán được giao;  chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết từ chối các khoản chi không đủ điều kiện thanh toán và trái với quy định của Nhà nước. 
 
Trong năm 2017, KBNN Hưng Yên cùng hệ thống triển khai thành công bước đầu Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN...
 
Năm 2018, KBNN Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua KBNN, nhằm nâng cao và cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, rút ngắn thời gian kiểm soát chi của hệ thống KBNN, đồng thời tạo tiền đề để KBNN thực hiện kiểm soát chi và thanh toán điện tử một cách toàn diện. Quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, an toàn gắn với thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Bảo đảm an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, an toàn tuyệt đối tiền, tài sản giao cho KBNN quản lý. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong thời gian tới, KBNN Hưng Yên tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT – XH năm 2018. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức trong đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, chấp hành tốt chế độ, quy trình nghiệp vụ và quản lý nội bộ. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát chi, đặc biệt là chi đầu tư xây dựng cơ bản, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân, quyết toán các dự án hoàn thành. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. 
 
Nhân dịp này, Chính phủ,  Bộ Tài chính, UBND tỉnh khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân thuộc KBNN Hưng Yên. Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc KBNN Hưng Yên ký kết giao ước thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.
 
Minh Nghĩa 
 
;