Hưng Yên đã bơm nước đổ ải đạt hơn 94% kế hoạch

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến ngày 8.2, toàn tỉnh đã bơm nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân được gần 32,5 nghìn ha, đạt 94,3% tổng diện tích cần đổ ải, trong đó, các huyện Kim Động và Phù Cừ đã hoàn thành đổ ải. Tuy nhiên, một số huyện tiến độ đổ ải chậm như: Khoái Châu đạt 77,6%, Mỹ Hào đạt 85,5%... 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị khai thác công trình thủy lợi và các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ đổ ải, tích trữ nước, làm đất, gieo cấy và triển khai diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân theo chỉ đạo của tỉnh.
 
Đức Toản
 
;